Ajanvaraus

Alaraajakivut ja tuntohäiriöt

Alaraajojen toimintakykyyn vaikuttavat monta tekijää, muun muassa jalkaterän, polven ja lonkan biomekaniikka, lihaskunto, sidekudosten (ligamenttien, ristisiteiden jne.) laatu, lantionseudun lihasten kestävyys ja voimantuotto sekä hermoston kyky koordinoida kehon painopisteen jakautumista ja lihastyötä eri kehon osien välillä.

Alaraajakivut ovat yleisiä ja niiden syyt ovat moninaiset

Alaraajaoireita voivat aiheuttaa traumat kuten kaatumiset tai nivelten venähdykset, ylirasitus sekä joissain tapauksissa pitkälle edennyt iän myötä tullut nivelten huomattava kuluminen. Myös tulehdukset ja verenkiertohäiriöt, alaselästä ja lantion alueelta alaraajoihin kulkevat hermot tai selässä oleva vamma kuten välilevytyrä voivat heijastua kipuna alaraajojen, lonkkien, pakaroiden tai nivusten alueella.

Suuri osa pitkittyneistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista eivät rakenneperäisiä vaan oireet johtuvat lihastuen ja hermotuksen toiminnallisista muutoksista. Mahdollisen onnettomuuden tai leikkauksen jälkeinen konservatiivinen hoito ja kuntoutus on tärkeää toimintakyvyn normalisoimiseksi!

Teen aina ensin kattavan diagnoosin, jossa selvitän haastattelemalla ja neurologisin testein, minkä tyyppisestä ongelmasta on kyse. Jos diagnoosi antaa aihetta, ohjaan myös jatkotutkimuksiin.

paljaat jalat puunrungolla.

Alaraajakivun syitä

Polvikipu

Yleisimmin polvikivun aiheuttaa siihen kohdistunut vamma tai polven vääntyminen; kierukka-, risti- tai sivusidevauriot ovat yleisiä. Polvi voi myös kipeytyä ilman suoranaista rakenteellista vaurioita jolloin syy ja ratkaisu löytyy yleensä alaraajan ja lantion lihaskunnon ja hermotuksen parantamisesta.

Säärikipu

Yleisin säären kipu johtuu nk. penikkavaivasta, joka on yleinen liikkujan vaiva. Sen syynä on yleensä ylikuormitus ja lihasdynaamiset muutokset. Alaselän tai polven alueen hermopinteet voivat aiheuttaa heijastekipua säären tai pohkeen alueelle.

Nilkkakipu

Nillkkakivun aiheuttaa useimmiten nilkan vääntymisen tai kiertymisen aiheuttama nyrjähdys, venähdys tai murtuma. Muita syitä voivat olla nivelrikko tai nivelreuma. Myös selän välilevytyrä ja iskias voi aiheuttaa kipusäteilyä nilkkaan ja varpaisiin asti, joskin tällöin nilkan liike ei tyypillisesti pahenna kipuoireita ja painon varaaminen onnistuu suhteellisen hyvin.

Reisikipu

Jos reisikipu ei ole seurausta selkeästi tunnistetusta vammasta, sen aiheuttaja voi löytyä lonka, nivusen tai alaselän ja lantion alueelta. Lonkan limapussin tulehdus tai nivelrikko voivat aiheuttaa kipua nivusessa ja reidessä. Selän välilevytyrä ja iskias voivat myös oireilla kipuna etu- tai takareidessä.

Lonkkakipu

kuva leuan tasolta alas, kuvassa näkyy jalat ja rotko niiden edessä

Alaraajan tuntohäiriöt

Alaselän hermojuuret kulkeutuvat selkärangasta lantion kautta alaraajaan muodostaen hermoverkoston joka jakautuu yksittäisiksi hermoiksi antaen sekä tunnon, että motoriikan alaraajojen kudoksiin ja lihaksiin. Alaselän välilevynpullistumat, fasettinivelten synoviaalikystat, selkärangan kasvaimet sekä alaraajan ääreishermopinteet voivat aiheuttaa hermojen pinnetilan joka aiheuttaa kipua ja tuntomuutoksia pakaran, nivusen, reiden säären tai jalkaterän alueelle. Myös harvinaisemmat sairaudet kuten MS-tauti ja neuropatiat voi aiheuttaa huomattavia motorisia- ja tuntomuutoksia raajojen lihasten toiminnassa.

nainen kävelyttää koiraa.

Tuo vaivasi hoidettavaksi

Tule ja kerro tuki- tai liikuntaelimistösi ongelmista, niin ratkaistaan ne yhdessä!

Varaa aika